Qerim Qerimi

Qerim Qerimi është rektor i UP-së dhe profesor në Fakultetin Juridik