Rector's Blog

Rector’s Speech during the lecture: “Diverse Dynamics – Women Cultivating the Science Ecosystem” held on International Women’s Day

Esteemed colleagues, distinguished guests, dear students, and aspiring scientists, Today, we gather to celebrate the indomitable spirit and invaluable contributions of women in science. Our journey through the realms of knowledge has been profoundly shaped by the brilliance, resilience, and innovation of women who dared to challenge the status quo. In the annals of scientific history, women...

Fjala e rektorit Qerimi me rastin e Inaugurimit të Qendrës së Inovacionit dhe Ndërmarrësisë në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike të UP-së

I nderuari z. kryeministër,E nderuara znj. ministre e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë,E nderuara znj. ministre e Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit,I nderuari dekan Shala i Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike,Të nderuar prorektorë, të nderuar prodekanë, të nderuar profesorë,Të dashur studentë, Është kënaqësi shumë e veçantë t’ju ofroj mirëseardhje në këtë qendër inovacioni e...

Fjalimi i Rektorit me rastin e shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Gjuhës Amtare

Të nderuar, Është kënaqësi e veçantë për mua që në emrin e universitetit t’ju uroj mirëseardhje në këtë sallë të senatit akademik dhe në këtë ditë emblematike ndërkombëtare që shënon gjuhën amtare. Është po ashtu privilegj që unë sot do te kem mundësinë që të nënshkruaj një marrëveshje domethënëse bashkëpunimi me ministren Nagavci, jo vetëm si dëshmi...

Fjalimi i Rektorit në ceremoninë e ndarjes së mirënjohjeve për studentët e dalluar / lista e Rektorit, me rastin e 54 vjetorit të UP-së

Të nderuar anëtarë të Këshillit Drejtues,Të nderuar prorektorë,Të nderuar dekanë të njësive akademike,Të nderuar prodekanë,Të nderuar përfaqësues të studentëve,Të dashur studentë, Sot, teksa jemi mbledhur në këtë mjedis emblematik të universitetit tonë të dashur, e gjejmë veten të rrethuar me profesorë dhe studentë që janë dëshmi e rrugës së dijes dhe traditës universitare që është zhvilluar...