Na Kontaktoni

    Feel free to ask for details, don't save any questions!

    Adresa: Rr. "George Bush", Nr.31, 10000 Prishtine, Republika e Kosovës

    Telefon: +383 38 244 183

    Orari i Punës

    E Hënë - E Premte 8:00 deri 16:00