Shkencë

  • Fjalimi i rektorit në ceremoninë e hapjes së Universitetit Veror Ndërkombëtar të Prishtinës 2024

  • Rector’s Speech at AUF’s Regional Conference of Rectors of Central and Eastern Europe: International of Higher Education Institutions in Central and Eastern Europe

  • Fjalimi i Rektorit me rastin e shënimit të Ditës së Administratës

  • Rector’s welcoming speech during the Second International Student Conference of Civil Engineering (ISCCE 2024)