Gallery

Universiteti i Prishtinës për herë të parë në “Times Higher Education”

Universiteti i Prishtinës ka shënuar arritjen e radhës në rrafshin ndërkombëtar. Për herë të parë që nga themelimi i tij institucioni ynë është renditur në Times Higher Education (THE), një pikë referimi global për përsosmëri në arsim të lartë, kërkim shkencor dhe inovacion. Renditja vjetore "THE” vlerëson në mënyrë rigoroze universitetet në mbarë botën. Në këtë...