Pse të studiosh në Universitetin e Prishtinës?

Pse të studiosh në Universitetin e Prishtinës?

Studimet në Universitetin e Prishtinës paraqesin një mundësi të shkëlqyer për orientimin tuaj në karrierë. Janë një serë arsyesh pse UP-ja duhet të jetë institucioni në të cilin ju duhet të kaloni gjysmë-dekadën e radhës të jetës suaj, e të cilat po i listoj më poshtë:

Cilësia e arsimit

UP-ja është institucioni më i vjetër, më i madh dhe më i rëndësishmi në vend. Ai për të rinjtë ofron një gamë të gjerë të programeve të studimit nga fusha të ndryshme, duke përfshirë shkencat shoqërore, shkencat natyrore, inxhinieri, mjekësi, art, dhe shumë të tjera. Si i tillë, UP-ja të ofron mundësinë që të ndjekësh pasionin tënd, duke ndërvepruar me studentë të tjerë nga fusha të ndryshme, si dhe duke krijuar një rrjet të kontakteve të rëndësishme për të ardhmen tënde.

Universitet lider në vend

UP-ja zhvillimin akademik, hulumtimet shkencore, artistike dhe sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë, e arrin edhe përmes programeve me interes strategjik dhe zhvillimor për Republikën e Kosovës. Në rangime vendore, kombëtare dhe ndërkombëtare, listohet si universitet lider mbarëkombëtar. Natyrisht, për mua si studente e UP-së, por edhe për secilin koleg timin, është kënaqësi të jem pjesë e universitetit lider.

Tarifat më të ulëta për studentët

Studentët në UP nuk paguajnë tarifa për studimet, duke e bërë kështu shumë të lehtë qasjen në arsim të lartë për të rinjtë që dëshirojnë të studiojnë në UP.

Kampus i gjerë në qendër të kryeqytetit

UP-ja shtrihet në qendrën e kryeqytetit, në kampusin më të gjerë në Kosovë duke shërbyer edhe si qendër e aktiviteteve akademike e profesionale në vend. Përveç kampusit qendror, UP-ja ka kampuse dytësore edhe në hapësira të tjera brenda dhe jashtë qendrës së kryeqytetit, të cilat plotësojnë nevojat e studentëve për studim dhe socializim.

I shquar për bashkëpunim ndërkombëtar

UP-ja liston qindra marrëveshje të bashkëpunimit me universitete, institucione e organizata të tjera ndërkombëtare, ndërkaq kultivon partneritet disa dekadësh me universitete prestigjioze në Evropë dhe SHBA. Nga ky bashkëpunim ndërkombëtar, qindra studentë gjatë vitit  vijojnë një semestër në ndonjë nga universitetet partnere të UP-së, si dhe përfitojnë nga mundësitë e shumta  për ngritje në karrierë, siç janë: trajnimet, konferencat, seminaret, e të tjera. Duke u bërë pjesë e UP-së, ti përfiton pafund përvoja ndërkombëtare.

Baza kryesore e kërkimit shkencor në vend

Si institucion lider në vend, UP-ja paraqet edhe bazën kryesore të kërkimit shkencor. Në UP zhvillohen hulumtime dhe ekspertiza me peshë vendore e ndërkombëtare, të udhëhequra nga profesorët, të cilët janë edhe hulumtuesit më të dalluar në vend.  

Institucioni arsimor me nivelin më të lartë të pjesëmarrjes në projekte evropiane

Në vitet e fundit, UP-ja ka dëshmuar seriozitetin e tij në kërkim shkencor, edhe falë nivelit të lart të pjesëmarrjes në projekte evropiane, në kuadër të Erasmus + dhe projekteve të tjera të mbështetura nga Bashkimi Evropian. Në këto projekte, studentët përfshihen, apo përfitojnë nga benefitet e tyre.

Pjesa dërmuese e të diplomuarve në Kosovë janë alumni të UP-së

Afër 90% e të diplomuarve të vendit, janë të diplomuar në UP. Këta të diplomuar, përbejnë kuadrot e shtetit tonë, duke menaxhuar me pothuajse të gjitha sektorët e rëndësishme të vendit. Duke studiuar dhe diplomuar në UP, ti i bashkohesh këtij rrjeti të rëndësishëm.

Bëhu pjesë e UP-së dhe përfito nga mundësitë që i ofron universiteti më i madh, më i vjetër dhe më i rëndësishëm në vend.

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *